Kontakt Rehabiliteringsafdelingen

Kontakt

Almen og neurologisk døgnrehabilitering

Leder for Akutpleje og Rehabilitering

Afdelingsleder Rehabiliteringsafdelingen og Akutteamet