Møder under dit ophold

Samarbejdsmøde

Vurdering af ressourcer

I starten af dit forløb vil du opleve at vi løbende laver nogle vurderinger og undersøgelser af dig, samt stiller dig en række spørgsmål. Dette kan være i form af en vurdering af dit funktionsniveau og mobilitet ex. hvor langt kan du gå, hvordan forflytter du dig, om du spiser nok mfl.  Dette gør vi for at lære dine styrker og ressourcer at kende, og for at kunne give dig de bedste betingelser for dit ophold.

De fleste borgere der ankommer til rehabiliteringsafsnittet, kommer direkte fra et sygehusophold, hvor der også kan være behov for en vurdering af sår efter operation, effekt af ny medicin mv.

Hjemmebesøg ved behov

Under dit rehabiliteringsophold vurderer vi løbende om/ hvordan du bedst muligt kan komme hjem igen i egen bolig. Nogle gange er der eksempelvis behov for ekstra hjælpemidler, en forsat rehabiliteringsindsats i hjemmet mv. I nogle tilfælde har vi behov for at lave en vurdering af dit hjem, i samråd med dig, og i disse tilfælde planlægger vi et hjemmebesøg i fællesskab hvor du, samt en fra personalet tager afsted sammen.

Overgangsmøde

Når du er ved at nå afslutningen på dit rehabiliteringsophold afholder vi et overgangsmøde, for at planlægge overgangen til eget hjem eller evt. plejehjem. Ved planlægning af udskrivelse til dit eget hjem, sikrer vi det at den information og de indsatser vi har opstartet videregives til relevante samarbejdspartnere. Dette kunne være ex. vores udekørende rehabiliteringsteam Hjælp-til-Selvhjælp (HTSH), hjemmeplejen, sygeplejen eller et af plejecentrene.