Vores aktiviteter

Din daglige træning foregår altid via de almindelige daglige aktiviteter. Det vil sige, at vi altid har fokus på at bruge dine styrker og ressourcer bedst muligt ud fra dine egne ønsker. 

Nogen gange er dét at stå op og bruge sine ressourcer bedst muligt i morgenrutinerne nok træning, før man udtrættes. Andre gange kan det være dér, skal trænes gang med rollator, eller strukturering af det at komme i bad. Al træning er individuel og tager udgangspunkt i din livssituation.

2-3 gange om ugen tilbydes de borgere, der har kræfter til at deltage, holdtræning på vores fysioterapeut-hold, som en del af deres genoptræningsplan. 

På Rehabiliteringscenteret er vi et tværfagligt team. Det vil sige, at du er omgivet af dygtige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og en diætist. Dette giver os mulighed for at skræddersy dit forløb og styrke indsatsen omkring dine behov for at kunne komme på fode igen. Uanset om du har brug for bare at komme til hægterne igen med god ernæring og en sygeplejefaglig indsats, eller du har brug for at styrke dine kognitive eller fysiske funktionsniveau.